Kau

.

2023-03-29
    مجالا كهربائيا حثيا و مجالا مغناطيسيا ومجالان كهربائيا ومغناطيسيا معا